figury ozdobne...
MODEL: FD 06

syrenka + postument

H: 65cm + 40cm

szer 40cm